இலங்கை

இலங்கை செஞ்சிலுவைச்சங்கம் கிளிநொச்சி கிளையினால்- பயிற்சி வகுப்புக்கள் ஆரம்பிக்கபடவுள்ளது

இலங்கை செஞ்சிலுவைச்சங்கத்தின் கிளிநொச்சி  கிளையினால் ஆங்கிலம்  சிங்களம் மற்றும் முதலுவுதவி   அனர்த்தமுகாமைத்துவம்  ஆகிய அறிவு மற்றும் திறன்சார்  பயிற்சி வகுப்புக்கள்  ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்டுள்ள  பயிற்சி வகுப்புக்களில் கலந்து கொண்டு பயிற்சி நெறியை முழுமையாக      பூர்த்தி செய்யும் அனைவருக்கும் பெறுமதியான தொழிற் தகைமைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எதுவான சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.
எனவே குறித்த பயிற்சி வகுப்புக்களில் பங்கு கொள்ள ஆர்வம் கொண்டுள்ளவர்கள்   இலங்கை   செஞ்சிலுவைச்சங்க கிளிநொச்சிக்கிளை அலுவலகத்தில் தொடர்பு கொண்டு தங்கள் பெயர்களை  பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். தொடர்புகளுக்கு அலுவலக தொலைபேசி இலக்கம் 021-2285843

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *