இலங்கை

உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டம் பாதக விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் – பந்துல குணவர்தன


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டம் பாதக விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார். அடுத்த வாரம் உள்நாட்டு இறைவரிச் சட்டம் பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள நிலையில் அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.  கொழும்பில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வெளிநாட்டில் காணப்படும் சொத்துக்களை இலங்கைக்கு கொண்டு வரும் போது, வரி அறவீடு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் குறைந்த வருமானமுடைய குடும்பங்களையும் இந்த வரிக் கொள்கை பாதிக்கும் எனவும்  அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். 600, 000 ரூபா வருட வருமானம் உடையவர்களிடமிருந்து 4 வீத வரி அறவீடு செய்யப்பட உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *