இலங்கை பிரதான செய்திகள்

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 9ம் திகதி வரவு செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 9ம் திகதி வரவு செலவுத் திட்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர பாராளுமன்றில் வரவு செலவுத் திட்டத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் மூன்றாம் வரவு செலவுத் திட்டமே இவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது.

நிதி அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டதன் பின்னர் மங்கள சமரவீர சமர்ப்பிக்கும் முதலாவது வரவு  செலவுத் திட்டம் இதுவென்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் முதல்  இரண்டு வரவு செலவுத் திட்டங்களையும் முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க சமர்ப்பித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *