உலகம் பிரதான செய்திகள்

கட்டலோனியாவை சுதந்திர நாடாக பிரகடனப்படுத்துவது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது

கட்டலோனியா ஸ்பெனிலிருந்து வெளியேறி சுதந்திர நாடாக பிரகடனப்படுத்துவதை இடைநிறுத்துவதாக  கட்டலோனிய ஜனாதிபதி கார்ள்ஸ் பூகிடமண்ட்  ((Carles Puigdemont    ) அப்பிராந்தியத்தின் பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.    ஸ்பெயின் அரசுடன் நியாயமான பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் நோக்கில், சில வாரங்களுக்கு சுதந்திர நாடாக பிரகடனப்படுத்தும் அறிவிப்பை இடைநிறுத்தி வைப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உடனடியாக பிரிந்து செல்வதைவிட, ஸ்பெயின் அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் நோக்கில், வாக்கெடுப்பின் முடிவுகளை இடைநிறுத்தம் செய்து வைக்குமாறும் பாராளுமன்றில்  அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். எனினும், இந்த முக்கிய  தருணத்தில், தனி நாடாக விரும்பும் மக்களின் விருப்பத்தை பின்பற்றவே தானும்  விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *