Editor's Pick

Most Popular

Latest Articles

இந்தியா பிரதான செய்திகள்

2ஆம் இணைப்பு – குஜராத் மாநிலத்தில் 22 ஆண்டுகால ஆட்சியை ஆளும் பா.ஜ.க இம்முறையும் நீடித்துள்ளது…

குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த 22 ஆண்டுகளாக ஆளும் பா.ஜ.க இம்முறையும் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இதன்...