உலகம் பிரதான செய்திகள் புலம்பெயர்ந்தோர்

தமிழகத்தின் மெரினாவில் இருந்து லண்டன் அரினாவரை ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாய் போராட்டம்:-

தமிழகத்தின் மெரினாப் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக லண்டன் அரினாவில்  ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாய் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.  சமூக வலைத்தளங்களின் ஊடாக ஏற்படுத்தப்பட்ட விழிப்பு உணர்வு, லண்டன் வெம்பிலி  விழையாட்டரங்கில் (London. Wembley  arina)  பெருந்திரளானோரை  ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாய் திட்டியது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *