உலகம் பிரதான செய்திகள்

கடலுக்கு அடியில் புதிய கண்டம் ஒன்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.


கடலுக்கு அடியில்  புதிய கண்டம் ஒன்று கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்புதிய கண்டம்  எவ்வாறு உருவானது என்பது குறித்து ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறன.

உலகில் தற்போது ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, அவுஸ்திரேலியா என  உள்ள 6 கண்டங்களுக்கு மேலதிகமாக  உள்ள புதிய  கண்டத்தையே  விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்துள்ளனர்.

இது தென்பசிபிக் கடலுக்கு அடியில் தற்போதுள்ள நியூசிலாந்துக்கு அடியில் கடலுக்குள் மூழ்கியிருப்பதாகவும்  இந்த புதிய கண்டத்துக்கு ‘ஷிலாண்டியா’ என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளதெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தப் புதிய கண்டமானது  நியூசிலாந்தை போன்று 3 மடங்கு பெரியது என விஞ்ஞானிகள்  தெரிவித்துள்ளனர்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *