இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இலங்கையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் குறித்து சீன அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை

இலங்கையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் தொடர்பில்  சீன மற்றும் இலங்கை அதிகாரிகளுக்கு இடையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது.

சீனாவின் துணை வெளிவிவகார அமைச்சர் கொங் சுவான்யூ (  Kong Xuanyou)இலங்கைக்கு  வந்துள்ள நிலையில்  அவர் இலங்கையின் முக்கிய அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார். பிரதி வெளிவிவகார அமைச்சர் ஹர்ஸ டி சில்வாவுடனும் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *