இலங்கை பிரதான செய்திகள்

மூதூர் வலய கல்விப் பணிப்பாளரை இடம் மாற்றுமாறு மகஜர் கையளிப்பு

மூதூர் வலய கல்விப் பணிப்பாளரை உடனடியாக  இடம் மாற்றுமாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியர்கள் மகஜர் ஒன்றை கையளித்துள்ளனர்.

இன்று முதலமைச்சின் காரியாலயத்தில் முதலமைச்சர் ஹாபிஸ் நசீரையும், கல்வி அமைச்சரையும் சந்தித்து குறித்த மகஜரை கையளித்துள்ளனர்.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *