இலக்கியம் இலங்கை

தேசியப் பாடகன் – தீபச்செல்வன்

தேசியப் பாடகன் – தீபச்செல்வன்

இன்றும்
எதிரிகள் உனது குரலுக்கு அஞ்சினர்
எதிரிகள் உனது பாடல்களுக்கு அஞ்சினர்

ஆனாலும்
இருதயம் வெடித்து முழங்கின
வீர யுகமொன்றில் நீ இசைத்த பாடல்கள்

உள்ளே நெருப்பெரியும் குரலில்
தாய் மண்ணை நிறைத்த
தேசியப் பாடகன் செல்கிறான்
தொலை தூரத்திலிருந்து
தேசத்தின் பாடலை இசைக்க.

குரலற்றவர்களின் பாடலைப் புதைத்தோம்

மாபெரும் தாகம் நிரம்பிய மண்ணில்.

சாந்தனுக்கு

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *