இலங்கை

நிதிக் குற்றவியல் விசாரணைப் பிரிவின் நடவடிக்கைகள் ஸ்தம்பிதம் அடையவில்லை


நிதிக் குற்றவியல் விசாரணைப் பிரிவின் நடவடிக்கைகள் ஸ்தம்பிதம் அடையவில்லை என காவல்துறை அறிவித்துள்ளது. நிதிக் குற்றவியல் விசாரணைப் பிரிவின் பணிகள் எந்தவொரு வகையிலும் செயற்திறனற்றதாகவில்லை எனவும் விசாரணைகள் சிறந்த முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நிதிக் குற்றவியல் விசாரணைப் பிரிவின் விசாரணைப் பணிகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக சில தரப்பினர் செய்தி வெளியிட்டு வருவதாகவும் இந்த செய்திகளில் உண்மையில்லை எனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. நிதிக் குற்றவியல் விசாரணைப் பிரிவிற்காக புதிதாக உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறைத் தலைமையகம் வெளியிட்டுள்ள விசேட ஊடக அறிக்கையில் இந்த் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *