இலங்கை

உலக வலசைப் பறவைகள் தினத்தை முன்னிட்டு யாழில் வதிவிடக் கருத்தமர்வும் வெளிக்களப் பயிற்சியும்

வடக்கு   மாகாண   விவசாய   அமைச்சின்   ஏற்பாட்டில்   உலக   வலசைப்   பறவைகள்   தினத்தை   முன்னிட்டு
வதிவிடக் கருத்தமர்வும் வெளிக்களப் பயிற்சியும் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றுள்ளது.

கடந்த வெள்ளிக்கிழமை   ஆரம்பித்து   இன்று   ஞாயிற்றுக்கிழமை   (14.05.2017)   வரை   நடைபெற்ற மூன்று   நாள்   நிகழ்ச்சியில்   வடக்கின்   ஐந்து   மாவட்டங்3ளயும்   சேர்ந்த   108   மாணவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.   இவர்கள்   வெளிக்களப்   பயிற்சியின்போது   பறவை   அவதானிப்பில் ஈடுபடுவதைப் படங்களில் காணலாம்

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *