உலகம்

சிரியாவில் வான் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை அவுஸ்திரேலியா இடைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது


குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

சிரியாவில் வான் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை அவுஸ்திரேலியா இடைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காலிக அடிப்படையில் இவ்வாறு வான் தாக்குதல்களை இடைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது. ரஸ்யாவினால் விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து இவ்வாறு தாக்குதல்கள் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

பாதுகாப்பு நோக்கில் இவ்வாறு விமான தாக்குதல்கள் இடைநிறுத்தப்படுவதாக அவுஸ்திரேலிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்கப் படையினர் நடத்திய வான் தாக்குதல்களில் சிரிய அரச படையினரின் விமானம் கூட்டு வீழ்த்தப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறான சம்பவங்களை தடுத்து நிறுத்தவே தாக்குதல்கள் இடைநிறுத்தப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *