உலகம் பிரதான செய்திகள்

பிரெக்சிற் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இரண்டாவது கட்டத்தை நோக்கி சிறப்பாக முன்னேறி வருகின்றது – தெரேசா மே


குளோபல்  தமிழ்ச் செய்தியாளர்

ஐரோப்பிய ஓன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா வெளியேறுவது குறித்து பேச்சுவார்த்தைகள் இரண்டாவது கட்டத்தை நோக்கி சிறப்பான விதத்தில் முன்னேறி வருவதாக பிரதமர் தெரேசா மே தெரிவித்துள்ளார்.

ஓக்டோபர் மாதத்திற்கு பின்னர் இரண்டாவது சுற்றுப்பேச்சுகளை மேற்கொள்வதை  நோக்கி நாங்கள் அடுத்த சில வாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை காண்போம் என நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓக்டோபரிற்கு பின்னர் இரண்டாவது சுற்றுப்பேச்சுக்களை மேற்கொள்வதே எங்கள் இலக்கு அதற்கு ஏற்ற வேகத்தில் செயற்படுகின்றோம் என நான் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளேன் எங்களால் அந்த  இடத்தை அடையமுடியும் என நம்புகிறேன் என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்

ஓவ்வொரு சுற்றுப்பேச்சுகளிலும் இரு தரப்பும் நெகிழ்;ச்சிப்போக்கையும் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தையும் காண்பிக்கவேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *