இலங்கை பிரதான செய்திகள்

சுங்க பணிப்பாளர் நாயகமாக பி.எஸ்.எம்.சாள்ஸ்


சுங்க பணிப்பாளர் நாயகமாக பி.எஸ்.எம்.சாள்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நிதி மற்றும் ஊடக அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவின் பரிந்துரைக்கமைய உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில்  குறித்த நியமனம் அவருக்கு வழங்க்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பி.எஸ்.எம்.சாள்ஸ் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக கடமையாற்றி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *