இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

முண்டங்களின் அணிவகுப்பு சி.ஜெயசங்கர்!

முண்டங்களின் அணிவகுப்பு
அல்லது அறிவுபெருக்கஆராய்ச்சி
அடிக்குறிப்பும் உசாத்துணையும்
மற்றுமிருசாட்சிகளாகும்
மதிப்பீட்டாளர் எனும் நடுவர்களதுசாட்சிகளும்
போதும் உன் எழுத்து
ஆராய்ச்சிஆகும்
அறிவாக மாறும்
விஞ்ஞானம் என்றும் அறிவியல் என்றும்
அறிவோர் சபை உத்தரவாதம் செய்துஏற்றுக் கொள்ளும்
வேறெதும் தேவையில்லை
வாய்ப்பாடுசரியெனின்
சரிதான் எல்லாமும்
சிந்தனையைநிறுத்திவைத்து
கற்பனையைகழற்றிவைத்து
உன்னைவிலக்கிவைத்து
வாய்ப்பாட்டைமெய்ப்பித்தால்
போதும் எல்லாம்
பொல்லாப்புஏதுமில்லை
பெருமைதான் வேறுஎன்ன?
கற்பனையைகழற்றிவைத்த
சிந்தனையைநிறுத்திவைத்த
தன்னையேவிலக்கிவைத்த
முண்டத்திடம் கேட்க
என்னதான் உண்டு
காலனியர் போட்டுவைத்தகட்டுக்கள்
பெருமைதரும் பட்டயங்கள் என
பெருமைகொண்டாடும் வாழ்வில்
முடிச்சுக்கள் மேலும் போட்டு
நடக்கிறது
முண்டங்களின் அணிவகுப்பு

சி.ஜெயசங்கர்

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.