மேலும் செய்திகள்...

  யாழ்ப்பாணம் வீரமாகாளி அம்மன் ஆலயத்தில் ஏற்பட்ட முரண்பாடு காரணமாக ஒரே …

  யாழ்ப்பாணத்தில் வாகன பதிவற்ற மோட்டார் சைக்கிளுடனும் ஐந்து வாள்களுடனும் இளைஞன் நேற்றைய தினம் வெள்ளிக்கிழமை  …

  மன்னார் உப்புக்குளம் நளவன் வாடி பகுதியில் வீட்டு வளர்ப்பு நாய்கள் …

பிரபல செய்திகள்

கிழக்கிலிருந்து வடக்கு நோக்கிய பயணம் நாடகத்தின் மூலம் கிடைத்த ஒரு பொக்கிசமான …

குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்… அலரி விதையை உண்டால் என்ன நடக்கும் என …

  யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட பதிவாளர் திணைக்களத்தில் பிரதியாக்க இயந்திரங்கள் (போட்டோ கொப்பி) பழுதடைந்துள்ளமையால் சேவை பெற …

சினிமா செய்திகள்

globaltamilnews.net

Global Tamil News

Your trusted source for comprehensive and up-to-date Tamil news from around the world. We are a premier Tamil news media website dedicated to delivering timely and reliable information to the global Tamil community.
With a focus on both local and international news, we strive to bridge the gap between the Tamil diaspora and the homeland.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More