இலங்கை பிரதான செய்திகள்

“எனக்கு பிரதமர் பதவி என்பது ஒன்றும் பெரிதல்ல புதிதல்ல”

“நான் பிரதமராக இருந்திருக்கிறேன். ஜனாதிபதியாக இருந்திருக்கிறேன். இப்போ தரப்பட்டு இருக்கும் பிரதமர் பதவி எனக்கு ஒன்றும் பெரிதல்ல. என்னை ஜனாதிபதி என அழைத்தாலும், பிரதமர் என அழை்தாலும், மகிந்த ராஜபக்ஸ என அழைத்தாலும் நான் மகிந்த ராஜபக்ஸவே.”

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.