இலங்கை பிரதான செய்திகள்

கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் உறுப்பினர்களை கைது செய்ய அரசாங்கம் முயற்சி:-

கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் சில முக்கிய உறுப்பினர்களை கைது செய்ய அரசாங்கம் முயற்சிப்பதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரசன்ன ரணதுங்க குற்றம் சுமத்தியுள்ளார்.

தாம் உள்ளிட்ட சில முக்கிய கூட்டு எதிர்க்கட்சியின் உறுப்பினர்களை கைது செய்ய அரசாங்கம் முயற்சிக்கின்றது என குறிப்பிட்டுள்ள அவர்இ எதிர்வரும் வாரங்களில் இவ்வாறு கைது செய்து தம்மை விளக்க மறியலில் வைப்பதற்கு முயற்சிக்கப்படுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசாங்கத்திற்கு எதிரான மக்கள் கருத்தை உருவாக்கி வரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே இவ்வாறு கைது செய்யப்டுவதாகவும், இதற்காக பல்வேறு போலிக் குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்பட உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.