இலங்கை பிரதான செய்திகள்

தேர்தல் திருத்தச் சட்டமூலம் நிறைவேறியது..


உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல் திருத்தச் சட்டமூலம் இன்று  நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. சட்டமூலத்திற்கு  ஆதரவாக 137 வாக்குகளும் எதிராக 46 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 8 வாக்குகள் பதிவு செய்யப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap