பிரதான செய்திகள் விளையாட்டு

தரவரிசையில் ஒஸாகா முதலாமிடத்துக்கு முன்னேற்றம்

 

பெண்களின் டென்னிஸ் சங்கத்தினால் வெளியிடப்பட்ட தரவரிசையில், அவுஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் நடப்புச் சம்பியன் கிண்ணத்தனைக் கைப்பற்றியுள்ள ஜப்பான் வீராங்களை நயோமி ஒஸாகா முதலாமிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

முன்னதாக நான்காமிடத்தில் இருந்த ஒஸாகா, மூன்று இடங்கள் முன்னேறி முதலாமிடத்தை அடைந்துள்ளார்.

இதேவேளை அவுஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் ஒஸாகாவிடம் தோல்வியடைந்த செக் குடியரசின பெட்ரா குவிற்றோவா ஆறாமிடத்திலிருந்து இரண்டாமிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இதேவேளை; முதலாமிடத்தில் காணப்பட்ட றொமானியாவின் சிமோனா ஹலெப் இப்போட்டியில் நான்காவது சுற்றுடன் வெளியேறிய நிலையில் இரண்டு இடங்கள் கீழிறங்கி மூன்றாமிடத்துக்கு பினதள்ளப்பட்டுள்ளார்.

அத்துடன் 16ஆம் இடத்தில் இருந்த 23 கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றிருந்த அமெரிக்காவின் செரீனா வில்லியம்ஸ், காலிறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையில் ஐந்து இடங்கள் முன்னேறி 11ஆம் இடத்தை அடைந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap