இலங்கை பிரதான செய்திகள்

குளியாபிட்டிய, பிங்கிரிய, ஹெட்டிப்பொல, தும்மலசூரிய, கொபேகனே, ரஸ்நாயக்கபுர ஊர்கள் அடங்கின..

இலங்கையின் குளியாபிட்டிய, பிங்கிரிய, ஹெட்டிப்பொல மற்றும் தும்மலசூரிய காவற்துறைப் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் காவற்துறை ஊரடங்குச் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த காவற்துறை ஊரடங்கு சட்டம் நாளை 14ஆம் திகதி காலை 4 மணி வரையில் அமுலில் இருக்கும் என காவற்துறைஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார். இவ்வாறே கொபேகனே மற்றும் ரஸ்நாயக்கபுர பகுதிகளுக்கு உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் காவற்துறைப் ஊரடங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த காவற்துறைப் ஊரடங்கு சட்டம் நாளை 14ஆம் திகதி காலை 4 மணி வரையில் அமுலில் இருக்கும் என காவற்துறை ஊடகப் பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.#curfewimposed #srilanka #eastersundayattacklk

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.