இந்தியா பிரதான செய்திகள்

நரேந்திர மோடியின் ருவிற்றா் கணக்கு முடக்கம்

இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தனிப்பட்ட ருவிற்றா் கணக்கை இணயத்திருடா்கள் முடக்கியுள்ளதாக தொிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மோடி தனது ருவிற்றா் கணக்கை 2009 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கியிருந்தநிலையில் அவாின் narendramodi_in என்ற தனிப்பட்ட ருவிற்றா் கணக்கே இவ்வாறு முடக்கப்பட்டள்ளதாக தொிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பிட்கொயின் மூலம் பணம் செலுத்துபவர்கள் மோடியின் கணக்கை முடக்கியதைஉறுதிப்படுத்தியுள்ள ருவிற்றா் நிறுவனம் அது குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் எனத் தொிவித்துள்ளது #நரேந்திரமோடி #ருவிற்றா் #முடக்கம்

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link