இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

கார்த்திகை-2020 – நிலாந்தன்…

உன்னுடைய தாய் இப்பொழுதும் மடிப்பிச்சை எடுக்கிறாள்
உன்னுடைய சகோதரி இப்பொழுது முது கன்னி ஆகிவிட்டாள்
உன்னுடைய நண்பன்
யாரிடம்சரணடைந்தானோ
அவனிடமே வேலை செய்கிறான்

விதைக்கப்பட்டயாரும் முளைக்கக் கூடாது என்று
ஒவ்வொரு நாளும்
கடவுளைப் பிரார்த்திக்கிறவன்
உனது மக்களின் பிரதிநிதியாகி விட்டான்

நிறைவேறாத கனவு நீ
நீண்ட கடல் எல்லைகளின் சொந்தக்காரன் நீ
எல்லாப்போகங்களிலும்விற்கப்படும்நினைவும் நீ
எல்லா நீதிமன்றங்களிலும்
அவமதிக்கப்படுகிறாய்

ஈமத்தாழிஒன்றுதான்
உனக்கிப்பொழுதுபாதுகாப்பான இடம்
இல்லாத நடுகல்லின் மீது
சிந்தும்
சூடான துளிக்கண்ணீரில்
இளைப்பாறு
பீட்சாவுக்காகயாருமிங்கேபோராடவில்லை என்பதை
உனது மக்கள் நிரூபிக்கட்டும்

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap