இலங்கை பிரதான செய்திகள்

கூட்டு எதிர்க்கட்சி மாகாணசபை உறுப்பினர்களின் சத்தியக் கடதாசி நிராகரிப்பு


வடமத்திய மாகாண கூட்டு எதிர்க்கட்சிக்கு ஆதரவான மாகாணசபை உறுப்பினர்களின் சத்தியக்கடதாசி நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. வட மத்திய மாகாண ஆளுனரினால் இந்தக் சத்தியக் கடதாசி நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் பேசல ஜயரட்னவிற்கு எதிராகவே இந்த சத்தியக்கடதாசி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. புதிய முதலமைச்சர் ஒருவரை நியமிக்குமாறு 17 மாகாணசபை உறுப்பினர்கள் சத்தியக்கடதாசி ஊடாக கோரியுள்ளனர். எவ்வாறெனினும் ஆளுனர் இந்தக் சத்தியக்கடதாசியை நிராகரித்துள்ளார்.

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap