இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இலங்கைக்கும் தென்கொரியாவிற்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை


இலங்கைக்கும் தென்கொரியாவிற்கும் இடையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது. தென்கொரியாவிற்கு பயணம்; செய்துள்ள இலங்கை நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர, தென்கொரிய பிரதிப் பிரதமர் மற்றும் நிதி அமைச்சர் முiஅ னுழபெ-லநழn சந்தித்துள்ளார்.
இரு தரப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்திக் கொள்வது குறித்து இந்த சந்திப்பில் முக்கிய கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஆசிய உட்கட்டுமான முதலீட்டு வங்கியின் ஆண்டுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக நிதி அமைச்சர் மங்கள தென்கொரியாவிற்கு பயணம்  செய்துள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.