இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இன்றையதினம் திவயின செய்திதாளில் வந்த பிரதான செய்தி தொடர்பான ஜனாதிபதி செயலகத்தின் அறிக்கை

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap