இலங்கை

160 கிலோ கிராம் எடையுடைய கொக்கேய்ன் போதைப் பொருள் மீட்பு


குளோபல் தமிழச் செய்தியாளர்
160 கிலோ கிராம் எடையுடைய கொக்கேய்ன் போதைப் பொருள் மீட்கப்பட்டுள்ளது. ரத்மலானையில் இந்த போதைப் பொருள் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

சீனி கொள்கலன் ஒன்றில் இவ்வாறு போதைப் பொருள் நாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. ரத்மலானை பொருளாதார நிலையத்தில் இந்த கொள்கலன் மீட்கப்பட்டிருந்தது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply