இந்தியா பிரதான செய்திகள்

ராமர் பாலத்திற்கு சேதம் விளைவிக்கப்படாது :

குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர்

ராமர் பாலத்திற்குள சேதம் விளைவிக்கப்படாது என இந்திய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. இது பற்றி அறிவித்துள்ளமை  இந்திய மத்திய அரசாங்கம் சேது சமுத்திரத் திட்டம் வேறு இடத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது. முன்னதாக திட்டமிட்டப்பட்ட அடிப்படையில் சேது சமுத்திரத் திட்டத்தை முன்னெடுத்தால் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ராமர் பாலத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படக் கூடும் என்ற காரணத்தினால் இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் ராமர் பாலத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படாது என இந்திய மத்திய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அரசியல் மற்றும் சுற்றாடல் காரணிகளைக் கருத்திற் கொண்டு இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 12 other subscribers