இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இன்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள், ஐந்து இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு :

இரண்டு புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களும் ஐந்து இராஜாங்க அமைச்சர்களும் இன்று முற்பகல் (08) ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் ஜனாதிபதி  மைத்ரிபால சிறிசேன   முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

1.    சுசில் பிரேமஜயந்த                –பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், நீதி அமைச்சர்
2.   பந்துல குணவர்தன                –சர்வதேச வர்த்தகம், முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

 

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

3.      அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா     –நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

 

4. சாலிந்த திசாநாயக்க         –சுதேச வைத்திய இராஜாங்க அமைச்சர்

 

5.    சீ.பீ.ரத்நாயக்க               –போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
 வ எஸ்.எம்.சந்திரசேன          –சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்

 

  லக்ஷமன் வசந்த பெரேரா    –சர்வதேச வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்

 

புதிய அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் நியமனம்

மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான புதிய செயலாளர்கள் இன்று (08) முற்பகல் ஜனாதிபதி உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் ஜனாதிபதி   மைத்ரிபால சிறிசேனவிடமிருந்து தமது நியமனக் கடிதங்களை பெற்றுக்கொண்டனர்.

 

அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களின் பெயர்கள் பின்வருமாறு.

 

.ஜே.ஜே.ரத்னசிறி       –பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள், நீதி அமைச்சு
  .எஸ்.பீ.கொடிகார       –சர்வதேச வர்த்தகம், முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சு
  ஆர்.டபிள்யு.ஆர்.பேமசிறி   –நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.