இலங்கை பிரதான செய்திகள்

இன்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள், ஐந்து இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு :

இரண்டு புதிய அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களும் ஐந்து இராஜாங்க அமைச்சர்களும் இன்று முற்பகல் (08) ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் ஜனாதிபதி  மைத்ரிபால சிறிசேன   முன்னிலையில் பதவிப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

1.    சுசில் பிரேமஜயந்த                – பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள், நீதி அமைச்சர்
2.   பந்துல குணவர்தன                – சர்வதேச வர்த்தகம், முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சர்

 

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

3.      அநுர பிரியதர்ஷன யாப்பா     – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

 

4. சாலிந்த திசாநாயக்க         – சுதேச வைத்திய இராஜாங்க அமைச்சர்

 

5.    சீ.பீ.ரத்நாயக்க               – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
 வ எஸ்.எம்.சந்திரசேன          – சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அமைச்சர்

 

  லக்ஷமன் வசந்த பெரேரா    – சர்வதேச வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்

 

புதிய அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள் நியமனம்

மூன்று அமைச்சுக்களுக்கான புதிய செயலாளர்கள் இன்று (08) முற்பகல் ஜனாதிபதி உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் ஜனாதிபதி   மைத்ரிபால சிறிசேனவிடமிருந்து தமது நியமனக் கடிதங்களை பெற்றுக்கொண்டனர்.

 

அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களின் பெயர்கள் பின்வருமாறு.

 

.ஜே.ஜே.ரத்னசிறி       – பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள், நீதி அமைச்சு
  .எஸ்.பீ.கொடிகார       – சர்வதேச வர்த்தகம், முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சு
  ஆர்.டபிள்யு.ஆர்.பேமசிறி   – நெடுஞ்சாலைகள், வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap