இலங்கை பிரதான செய்திகள்

மரண தண்டனையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் அதிருப்தி


இலங்கையில் மீண்டும் மரண தண்டனையை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பான அரசாங்கத்தின் தீர்மானம் தொடர்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் அதிருப்தி வெளிப்படுத்தியுள்ளன. கொழும்பில் அமைந்துள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளின் தூதரகங்களின் தலைமை அதிகாரிகள், கனடா உயர்ஸ்தானிகர் மற்றும் நோர்வே வதிவிட தூதுவர் ஆகியோரின் உடன்பாட்டுக்கிணங்க வெளியிடப்பட்டுள்ள கூட்டறிக்கையில் இந்த விடயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தாம் சகல விதமான குற்றங்களுக்கும், எவ்வேளையிலும் மரண தண்டனை வழங்கப்படுவதை கடுமையாக எதிர்ப்பதாகவும் மனித கௌரவத்துக்கு பொருத்தமற்றதாக மரண தண்டனை அமைந்துள்ளது எனவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் குற்றம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கக்கூடிய திறனை மரணதண்டனை உறுதியாக கொண்டிராததுடன், தவறான தீர்ப்புகள் காரணமாக அநாவசியமாக உயிரிழப்புகளுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டியேற்படலாம் எனவும் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

தொடர்ந்தும் மரணதண்டனையை இடைநிறுத்தப்பட்ட நிலையிலேயே பேணுமாறு கோரியுள்ளதுடன், இலங்கையின் பாரம்பரியமான மரண தண்டனைக்கு எதிர்ப்பை பேணுமாறும் கோரியுள்ளன.

1 Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Who are those white bastard mother fuckers who ever reside in those highly highly developed land. In fact their land that law of land permits them to holding the Gun. Though Gun culture is there that any one could protect themselves by their own sophisticated gun by those who ever try to take advantage of situation to harm any body. Here in our poor highly corrupted menace full war ravaged unethical prity uneducated ruthless community land is there is any avenues available to protect those innocent victims. In fact those our countries Police forces as well law enforcement authorities as well corrupted. Though these white mother fuckers such foregin deplomatic delegates does not aware that recent menace full killings in our land recently which had been taken place in our capital city of Colombo Sri Lanka. Though these Norvegiens does not know that their own soil guy who had been killed bunch bunch of kids in isolated land over Norway claimed himself as mentally ill person. Though those menace full guys what the solution in surface to tame them or eliminate them like over Singapoorian as well middle eastern countries strict laws in place like beheading as well hang to death. Though each and every one comfortably visiting Singapore because of that land strict laws in place over making secured place even those vulnerable gender females. There any female walk over roads in nights fearlessly unless their own will for such indulgence. No one can force to rape to them. Here in our land of Sri Lanka is there is any security measures available unless at least male member of those families husband, father or brother accompany those female genders especially in night as well why not day light hours even. Those death sentence over Sri Lanka is must in deed. Though quick execution over those who ever convicted should be hanged to death not just drag on it. This is my humble view. May God bless mother Sri Lanka.