இந்தியா பிரதான செய்திகள் பெண்கள்

பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவதற்கான தேசியக் கொள்கையின் வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது


பெண்கள் அதிகாரம் பெறுவதற்கான தேசியக் கொள்கையின் வரைவு அறிக்கையை மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சு தயாரித்துள்ளது. பெண்களுக்கான கல்வி, உணவுப் பாதுகாப்பு, ஊட்டச்சத்து போன்றவற்றை அடைந்து அதிகாரம் பெறும் நோக்குடனேயே இந்த வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.  பல்வேறு நபர்களிடம் ஆலோசனை மற்றும் பரிந்துரைகள் பெற்று இந்த வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இத்துறையின் சிரேஸ்ட அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உணவுப் பாதுகாப்பு, கல்வி, ஊட்டச்சத்து, பொருளாதாரம் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை, முடிவெடுத்தல் போன்ற அம்சங்களை உள்ளடக்கி இந்த புதிய வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடு, உள்கட்டமைப்பு வசதி, குடிநீர் வசதி, துப்புரவு வசதிகள், ஊடகம், கலாச்சாரம், சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் பயன்களைப் பெண்களுக்குக் கொண்டுசேர்ப்பதும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். #பெண்கள்  #அதிகாரம் #தேசியக் கொள்கை #வரைவு அறிக்கை

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.