உலகம் பிரதான செய்திகள்

இத்தாலியில் சாகச குழு பயிற்சியாளரை நான்கு புலிகள் சேர்ந்து கொன்றுள்ளன


இத்தாலியின் தென்பகுதியில் நடைபெற்ற சாகச குழு ஒன்றின் பயிற்சியாளரை நான்கு புலிகள் சேர்ந்து கொன்றுள்ளன. 61 வயதான எட்டோர் வெபர் என்பவரையே இவ்வாறு புலிகள் கொன்றுள்ளன.  ஆதனைத் தொடர்ந்து அங்கு பணியாற்றிய சக ஊழியர்களும், மருத்துவர்கள் குழுவும் சென்று அவரை மீட்ட போதும் பலத்த காயங்களுக்குள்ளாகியிருந்த அவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

உயிரிழந்த பயிற்சியாளர் வெபர், இத்தாலியின் தலைசிறந்த சாகச குழுப் பயிற்சியாளர்களில் ஒருவர் எனத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

சாகச நிகழ்ச்சிகளில் வனவிலங்குகள் பயன்படுத்துவது ஐரோப்பாவில் உள்ள 20 நாடுகள் உட்பட சுமார் 40 நாடுகள் பாதியாகவோ அல்லது முழுவதுமாகவோ தடை செய்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது #இத்தாலி #சாகச குழு #பயிற்சியாளரை #லிகள்

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.