உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனாவை கொல்லும் மருந்து – பெயரை அறிவித்தார் டிரம்ப்….

கொரோனாவை எதிர்த்துக் கொல்லும் மருந்து பெயர்: டிரம்ப் வெளியிட்டார்

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.