இலங்கை பிரதான செய்திகள்

மத்திய வங்கி பிணை முறி குறித்த கோப்குழு அறிக்கை இன்று பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்படாது

cope
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு

மத்திய வங்கி பிணை முறி மோசடி தொடர்பிலான கோப் குழுவின் அறிக்கை இன்று பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியங்கள் குறைவாக காணப்படுகின்றது. கோப்குழுவின் தலைவர் சுனில் ஹந்துனெத்தியினால் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கைக்கு மேலதிகமாக ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் உறுப்பினர்களினால் மற்றுமொரு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதனால் இன்றைய தினம் பாராளுமன்றில் குறித்த அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியங்கள் குறைவாகக் காணப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் அறிக்கையும் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளதனால் இன்றைய தினம் பாராளுமன்றில் கோப்குழு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.