இலங்கை பிரதான செய்திகள்

வறுமை மற்றும் சமத்துவமின்மையைப் பற்றி கே. ரொமேஷின் கருத்து:-

2016 வீட்டு வருவாய் செலவின் ஆய்வை அடிப்படையாகக் கொண்ட அறிக்கையின் மூலம் இலங்கையில் வறுமை 6.7% இருந்து 4.1 வரை குறைந்திருக்கும் பச்சத்தில் சமத்துவமின்மை இன்னும் 0.45 யில் இருப்பதுடன் அது குறைந்திருப்பது மிகவும் குறைந்த அளவிலாகும்.

Spread the love
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  •  

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.