பிரதான செய்திகள் விளையாட்டு

சர்வதேச காவல்துறை அணிகளுக்கிடையிலான கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டி – இலங்கை காவல்துறை கழக அணி சம்பியன்

சர்வதேச காவல்துறை அணிகளுக்கிடையிலான கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டியில் இலங்கை காவல்துறை கழக அணி சம்பியன் கிண்ணத்தினைக் கைப்பற்றியுள்ளது

ஆறாவது தடவையாக நடைபெற்ற இந்த கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டித் தொடர் இங்கிலாந்தின் வொஸ்டர்ஷயரில் 5 நாட்களாக நடைபெற்றது.

இருபதுக்கு 20 போட்டியாக நடத்தப்பட்டத் இந்தத் தொடரில் 16 நாடுகளின் காவல்துறை அணிகள் பங்கேற்றிருந்த நிலையில் இறுதிப் போட்டியில் அவுஸ்திரேலியாவை தோற்கடித்து இலங்கை அணி சாம்பியன் கிண்ணத்தினைக் கைப்பற்றியுள்ளது

இலங்கை அணிக்கு காவல்துறை அத்தியட்சகர் கமல் புஷ்பகுமார தலைவராக செயற்பட்ட நிலையில் பங்கேற்ற முதல் சந்தர்ப்பத்திலேயே இலங்கை காவல்துறை அணி சாம்பியன் கிண்ணத்தினைக் கைப்பற்றியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது  சர்வதேச காவல்துறை அணிகளுக்கிடையிலான கிரிக்கெட் சுற்றுப் போட்டி – இலங்கை காவல்துறை கழக அணி சம்பியன்#சர்வதேச  #காவல்துறை  #கிரிக்கெட்  #சம்பியன்

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.