உலகம் பிரதான செய்திகள்

ரஷ்யாவில் அணை உடைந்து 12 பேர் பலி – கானாவில் மழை பெய்தது 28 பேர் பலி…

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.