உலகம் பிரதான செய்திகள்

கொரோனாவின் உலக வதம் – பாதிப்பு -912,572 – மரணிப்பு – 45,541 – மீண்டவர் – 191,826

worldometer

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.