இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

பயங்கரவாதியின் மகள் -தீபச்செல்வன்

 பயங்கரவாதியின் மகள்

இறந்தேனும் தன் துணைவனைக்
கண்டுகொண்டாள் அவள்
இப்படி ஒரு நீள் பிரிவு
எந்தப் பெண்ணுக்கும்
கிடைத்துவிடக்கூடாது என எண்ணியபடி
ஆயுட் சிறைவண்டியில் ஏறினாள் சிறுமி
எந்தக் குழந்தையும்
இப்படி ஒரு சிறை வண்டியில்
ஏறிவிடக்கூடதென எண்ணியபடி
தாயின் சடலத்தின் பின்
கொள்ளிக்குடத்துடன் சென்றான் சிறுவன்
எந்தக் குழந்தையும்
இப்படி ஒரு வயதில் தன் தாயிற்கு
கொள்ளி சுமக்கக்கூடாதென எண்ணியபடி
காத்திருந்து காத்திருந்து இறந்துபோன துனைவிக்கு
விலங்கிடப்பட்ட கைகளால்
அரப்பும் சந்தனமும் அப்பினான் அவன்
எந்த ஒரு துணைவனுக்கும்
இப்படி ஒரு இறுதிச் சந்திப்பு
நிகழ்ந்துவிடக்கூடாதென எண்ணியபடி
இரத்தச்சுவடுகளின்றி
துப்பாக்கிச் சத்தளின்றி தகர்ந்துபோனதொரு வீடு
குறுக்கும் மறுக்குமாக
பின்னப்பட்ட கம்பிகளினுள் சிறையிருக்கும்
பயங்கரவாதியின் மகள்
எண்ணிக் கொண்டாள்
எந்தவொரு சிங்களக் குழந்தைக்கும்கூ
இந்த நிலை நேர்ந்துவிடக்கூடாதென.

தீபச்செல்வன்

 

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 13 other subscribers