இலங்கை பிரதான செய்திகள்

புதிய அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் பதவியேற்பு

 

02 அமைச்சரவை அமைச்சர்கள், 05 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் மற்றும் 06 பிரதி அமைச்சர்கள் சற்றுமுன் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி  மைத்ரிபால சிறிசேன  முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்

 

 1.   துமிந்த திசாநாயக்க –      நீர்ப்பாசனம், நீர் வளங்கல் மற்றும்

                                              அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்

 1.  தயாசிறி ஜயசேகர –    திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி

                                           அமைச்சர்

 

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

 1.   பியசேன கமகே –             இளைஞர், மகளிர்  மற்றும்

                                               சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சர்

 1.   லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன –             பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 2.   எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புல்லா – பெருந்தெருக்கள், வீதி அபிவிருத்தி

       இராஜாங்க அமைச்சர்

 1.   மொஹான்லால் கிரேரு – கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி இராஜாங்க

       அமைச்சர்

 1.   ஸ்ரீயானி விஜேவிக்ரம –               மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி                                                                                               மன்றங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை

                                               இராஜாங்க அமைச்சர்

பிரதி அமைச்சர்கள்

 

 1.   அங்கஜன் இராமநாதன் – விவசாய பிரதி அமைச்சர்

 

 1.   மனுஷ நாணயக்கார – தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு

                                               வேலைவாய்ப்பு பிரதி அமைச்சர்

 1.  இந்திக்க பண்டாரநாயக்க – வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி பிரதி

                                               அமைச்சர்

 1.   சாரதி துஷ்மந்த –      நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள்  மறுசீரமைப்பு

                                                பிரதி அமைச்சர்

 1.   நிஷாந்த முத்துஹெட்டிகம – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை பிரதி

                                                அமைச்சர்

 1.   காதர் மஸ்தான் – மீள்குடியேற்றம் புனர்வாழ்வு மற்றும் வடக்கு

                                               அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்சர்

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap