உலகம் பிரதான செய்திகள்

ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டதை விட பல மடங்கு செறிவூட்டப்பட்ட யூரேனியத்தை வைத்துள்ள ஈரான்

சர்வதேச அளவில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட அளவைக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகம் செறிவூட்டப்பட்ட யூரேனியத்தை ஈரான் வைத்துள்ளது என ஐநாவின் சர்வதேச அணு சக்தி முகாமை தெரிவித்துள்ளது

ஈரான் வசம் தற்போது 2,105 கிலோ செறிவூட்டப்பட்ட யூரேனியம் இருக்கிறது எனவும் அது ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட அளவான 300 கிலோவைக் காட்டிலும் மிகப்பெரிய அளவு அதிகமாகும் எனவும் தொிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈரானில் உள்ள சந்தேகத்துக்குரிய இரண்டு முன்னாள் அணுக்கருத் தளங்களைப் பார்வையிட சர்வதேச அணுசக்தி முகாமைக்கு ஈரான் அனுமதித்துள்ள பின்னா் இந்தக் கருத்தை வெளியிட்டுள்ள சர்வதேச அணு சக்தி முகாமை இரண்டாவது தளத்தில் இந்த மாத இறுதியில் சோதனை செய்யப்படும் என தெரிவித்துள்ளது

அணு ஆயுதம் ஒன்றை தயாரிக்க ஈரான் 1,050 கிலோ வரையிலான 3.67% செறிவூட்டப்பட்ட யூரேனியத்தை தயாரிக்க வேண்டும். மேலும் அதை 90% செறிவூட்ட வேண்டும் என அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆயுதக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

2015ஆம் ஆண்டு ஈரான், சீனா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ரஸ்யா, பிரித்தானியா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் கையெழுத்திட்ட சர்வதேச ஒப்பந்தத்திலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேறிய பின்னா், அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் எல்லா அம்சங்களும் தங்களைக் கட்டுப்படுத்தாது என ஈரான் அறிவித்திருந்தது.

அணு ஆயுத பாதுகாப்பு குறித்து நிலவி வரும் சர்வதேசப் பிரச்சனையை சரி செய்யும் நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஆயுத கண்காணிப்பாளர்களுக்கு அணுக்கருத் தளத்தை சோதனையிட அனுமதி வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ள ஈரான் தனது அணுக்கரு திட்டங்கள் அனைத்தும் அமைதிக்கானவை என தொிவித்துள்ளது. #யூரேனியம் #ஐநா #ஈரான் #அணுசக்திமுகாமை

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link