இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

உலகத்தமிழ் நாடக அரங்கின் பேராளுமை குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம்: உரையும் உரையாடலும்.

உலகத்தமிழ் நாடக அரங்கின் பேராளுமை குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம்:  பிறந்த தின வாழ்த்துக்கள்  மூன்றாவது கண் நண்பர்கள்  உரையும் உரையாடலும்

Time: Nov 15, 2020 08:00 PM India


Join Zoom Meetinghttps://learn.zoom.us/j/6968270070?pwd=WWJhRkxuaEpaK2VLV1lkOFlpdnB0QT09


Meeting ID: 696 827 0070Passcode: [email protected] tap

mobile+496950502596,,6968270070#,,,,,,0#,,46298136# Germany+496971049922,,6968270070#,,,,,,0#,,46298136# Germany
Dial by your location        +49 695 050 2596 Germany        +49 69 7104 9922 Germany        +49 30 5679 5800 Germany        +49 69 3807 9883

GermanyMeeting ID: 696 827 0070Passcode: 46298136Find your local number: https://learn.zoom.us/u/cKIC1H2RQ
Join by SIP[email protected]
Join by H.323213.244.140.110 (Germany)

Meeting ID: 696 827 0070Passcode: 46298136

Spread the love

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap