விளையாட்டு

கொல்ப் வீரர் வுட்ஸ் உபாதையினால் பாதிப்பு:-

golf player tiger woods_CIகொல்ப் வீரர் டைகர் வுட்ஸ் உபாதையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

https://i0.wp.com/viewwriter.com/wp-content/uploads/2016/07/golf-player-tiger-woods_CI.jpg?resize=400%2C300
http://viewwriter.com/wp-content/uploads/2016/07/golf-player-tiger-woods_CI.jpg

இதனால் எதிர்வரும் நாட்களில் நடைபெறவுள்ள முக்கியமான நான்கு போட்களில் வுட்ஸினால் பங்கேற்க முடியாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பருவ காலத்தில் வுட்ஸ் ஓய்வில் இருக்க நேரிட்டுள்ளது.
இதுவரையில் 14 உலக சாம்பியன் பட்டங்களை வுட்ஸ் வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதுகு பகுதியில் ஏற்பட்ட உபாதை காரணமாக வுட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply