இலங்கை

காவல்துறை திணைக்களத்தின் உயர் பதவிகளில் திடீர் மாற்றம்


காவல்துறை திணைக்களத்தின் உயர் பதவிகளில் திடீர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் இடம்பெற்ற மிக பாரிய காவல்துறை இடமாற்றம் இதுவெனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. சிரேஸ்ட பிரதிக் காவல்துறை மா அதிபர்கள் மூவர், ஒன்பது பிரதிக் காவல்துறை மா அதிபர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

காவல்துறை போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவிற்கு பொறுப்பாக கடமையாற்றி வந்த சிரேஸ்ட பிரதிக் காவல்துறை மா அதிபர் ஐ.எச்.கே.டபிள்யூ. சில்வாவும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்தப் பிரிவின் புதிய பொறுப்பாளராக பிரதிக் காவல்துறை மா அதிபர் எஸ்.சீ மெதவத்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Spread the love
 
 
      

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.