இலங்கை பிரதான செய்திகள்

அபயத்தில் குழந்தைப் பாக்கியம் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணரின் இலவச மருத்துவ ஆலோசனை….

குழந்தைப் பாக்கியம் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர் குருசாமி சுஜாகரனது இலவச மருத்துவ ஆலோசனை மீண்டும் அபயத்தில் குழந்தைப் பாக்கியம் சிறப்பு சிகிச்சை – IVF விசேட வைத்திய நிபுணர் குருசாமி சுஜாகரன் அவர்களது இலவச மருத்துவ ஆலோசனை மீண்டும் அபயம் மருத்துவ நிலையத்தில் நடைபெற உள்ளது.

கூழாவடி ஆனைக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள அபயம் மருத்துவ சேவை நிலையத்தில் பெண்நோயியில் மற்றும் குழந்தைப் பாக்கியம் சிறப்பு சிகிச்சை விசேட வைத்திய நிபுணர் குருசாமி சுஜாகரன்  எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை 20.10.2019 அன்று பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 6.00 மணி வரை இலவச மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கவுள்ளார்.

மேற்குறிப்பிட்ட சிகிச்சை தேவையுடையோர் குறித்த திகதியில் பெண்நோயியில் மற்றும் குழந்தைப் பாக்கியம் சிறப்பு சிகிச்சை விசேட வைத்திய நிபுணர் குருசாமி சுஜாகரனிடம் ஆலோசனையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.