இலக்கியம் இலங்கை பிரதான செய்திகள்

காணாமல் ஆக்கப்பட – தேவ அபிரா!

கொடும்வலியோடு இதயத்திலிருந்து எழுந்த துயரங்கள்,

உனக்கெனமலைகள் இருந்திருந்தால் அவற்றின் உச்சியில் சென்று தங்கியிருக்கும்;

உனக்கெனவொரு பெரு வனம் இருந்திருப்பின் அதன் இலைக் குடிலில் படர்ந்திருக்கும்;

உனதே  என்றொரு  நதியிருந்தால்   அதனோடு புரண்டு சென்றிருக்கும்;

இதுவுன்னாழக்கடலென்றால்  அதனலைகளிற்  கரைந்திருக்கும்.

உனக்கென்று எதுவுமில்லாததேசத்தில்

உனது அழுகையும் கேவலும்  விம்மலும்

இராணுவ முகாம்களின் மேலாக அலைந்து திரிகின்றன;

மண்மேடுகளை முகர்ந்து பார்க்கின்றன.

இந்தத் தீவின் எல்லாத் தூரங்களையும்    துளாவிய உனது கண்களும் 

எதிர்ப்பட்ட  எல்லா மனங்களையும் அளாவிய வாயும்

முடிக்கொண்டன.

தாயே

உன்மீது விழுவதற்கு இங்கே

பரி சுத்தமான கண்ணீர் இல்லை.

வீசுவதற்கு இரத்தக் கறை படாத பூவில்லை.

உன்னை வழியனுப்ப ஒப்பாரியும் இல்லை.

உனக்கு ஒரு உறுதி மொழி தருகிறேன்.

இங்கு யுகங்களாக நீடித்திருக்கும் மூச்சுக் காற்றில் உன் சாம்பலை வீசி விடுகிறேன்.

உன் பிள்ளைகளினதும் அதில்தான் கலந்திருக்கின்றன.

தேவ அபிரா

2022

Spread the love
 
 
      

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.