இலங்கை

47 அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருட்களுக்கான விலை நிர்ணய வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று வெளியிடப்படவுள்ளது

forty-seven
குளோபல் தமிழ்ச் செய்தியாளர் கொழும்பு

47 அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருட்களுக்கான விலை நிர்ணய வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று வெளியிடப்பட உள்ளது. இன்று நள்ளிரவு இந்த வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட உள்ளது.
சேனக பிபிலே தேசிய மருந்துப்பொருள் கொள்கையின் அடிப்படையில் இந்த விலைகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட உள்ளது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply