இலங்கை

பாரிய ஊழல் மற்றும் மோசடிகள் குறித்த ஆணைக்குழுவின் கால எல்லை நீடிப்பு

பாரிய ஊழல் மற்றும் மோசடிகள் குறித்து ஆராய நியமிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் கால எல்லை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதன்படி எதிர்வரும் 5ம் திகதி தொடக்கம் ஆறு மாதங்களுக்கு குறித்த கால எல்லை நீடிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Add Comment

Click here to post a comment

Leave a Reply